• epot@epot.com.tr
 • 0224 443 44 00
 • Elektrik faturalarınız düşündüğünüzden fazla geliyorsa,
 • Üretim kaliteniz yeterince iyi değilse,
 • Tesisinizde elektronik kart arızalarına büyük bedeller ödüyorsanız,
 • Kompanzasyon sisteminizde arızalar oluyor veya sık sık kondansatör değiştiriyorsanız,
 • Gereksiz makina durmalarından iş ve maddi kayıplarınız oluyorsa,
 • Kablolarınız ve motorlarınız fazla ısınıyorsa,

Bütün bunlar elektrik tesisatınızda harmoniklerin belirtileridir.
O halde, Harmonik filtre reaktörü kullanmalısınız.

HARMONİK  NEDİR ?

Elektrikli cihazlar ve motorlar tarafından kullanılmayan, yararlı enerjiye dönüştürülemeyen ve tesislere büyük ölçüde zararları olan, şebeke frekansının katları (3,5,7….) şeklinde oluşan periyodik salınımlardır.

harmonik

50 Hz : Şebeke frekansı
150 Hz : Üçüncü harmonik
250 Hz : Beşinci harmonik

Alçak gerilim elektrik enerjisi kalitesindeki sorunlar giderek endişe verici problemlere neden olmakta ve güç kalitesinden kaynaklanan şikayetler artmaktadır.

ENERJİ KAYIPLARI VE YÜKSEK FATURALAR

Harmonikler işletmelerde gereksiz (faydalı işe dönüşmeyen) enerji tüketimlerine sebep olmaktadırlar.

HARMONİK AKIMLARININ ORTADAN KALDIRILMASI İLE İŞLETMELERDE
%1 – % 5 ARASINDA ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMAKTADIR.

KONDANSATÖRLERDE DELİNME VE ÖMÜRLERİNİN KISALMASI

Harmonik akımlar sebebi ile kondansatörler çalışma akımı  sınırlarının üzerine çıkar ve kondansatörlerin ömürleri kısalır veya delinmeler meydana gelir.

TESİSAT ÖMRÜNÜN KISALMASI

Yalıtım zayıflayarak tesis elemanlarının ömürleri kısalır. Kayıplar artar, sayaçlarda fazla yazmalara neden olur. Nötr kablosundan akım geçmesine neden olur ve kablo ısınır.

KESİCİ VE ŞALTERLERDE AÇMA

Yüksek harmonik akımları kesici ve şalterlerin aşırı akım veya kısa devre açması yapmalarına neden olurlar.

REZONANS ETKİSİ

Rezonans olayı – sistem tarafından aşırı akım veya aşırı gerilim çekilmesi – tesise büyük ölçüde zarar vermeyle sonuçlanabilir.

FREKANS ETKİSİ

Harmonik akımları, (2-15) x 50 Hz salınımlı şebeke gerilimlerine neden olabilir. Bu salınımların meydana geldiği yere yakın olan cihazlar, 50 Hz frekansta çalışmak üzere üretildikleri için zarar görebilirler. Aydınlatma aygıtlarının, elektronik kartların, PC’lerin arızalanması, program hafızalarının silinmesi gibi olaylar yaşanabilir.

Günümüzde elektrik enerjisini verimli kullanmanın, üretim maliyetlerini düşürmenin ve enerji tüketimini azaltmanın önemi artmaktadır.

HARMONİK FİLTRELİ KOMPANZASYONUN FAYDALARI

 • Rezonans ihtimali ortadan kalkar
 • Harmonik akımlarının artışını engeller
 • Kondansatörlerin ömrünü uzatır
 • Şalterlerin gereksiz açmaları ile istenmeyen üretim durmaları engellenir

HAT REAKTÖRLERİ

Motor hız kontrol cihazlarının girişlerine seri olarak bağlanan hat reaktörleri:

 • Motor hız kontrol cihazının yaydığı harmonik akımlarını zayıflatır
 • Yüksek kalkış akımını ve akım piklerini sınırlar
 • Motorun sessiz çalışmasını sağlar ve motor sıcaklığını azaltır
 • Sigortaların nominal motor akımına göre seçilmesine imkan verir
 • Motorun servis harici edilmesi sırasında meydana gelecek aşırı gerilimleri azaltır
 • Hız kontrol cihazlarının ömürlerini uzatır
 • Harmonik akımlarından dolayı oluşacak güç elektroniği arızalarını önler

harmonik